Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Інтернет-магазин  На відстані поцілунку, розміщений за адресою:  http://sling.org.ua/ (далі – Сайт) належить на праві власності ФОП Мотрук Анастасії Ігорівній, РНОКПП 3417609248 ( далі – Продавець) . Всі фрази, які містяться на сайті – об'єкти права інтелектуальної власності, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Продавцю.

2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках користування Сайтом та не поширюється на веб-сайти третіх осіб.

3. Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Продавець з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб - споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

5. Власник вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання положень, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

ІІ. ДОСТУП ДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ

1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов'язаних з цивільно - правовими відносинами між Продавцем та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Продавцю дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних, володільцем яких він являється.

1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов'язаних з цивільно - правовими відносинами між Продавцем та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Продавцю дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

2. Згода споживача, яка надається Продавцю на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизованих засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

3. До персональних даних, на збирання, обробку, зберігання та використання яких (у тому числі з використанням автоматизованих засобів) споживач надає дозвіл Продавцю входять:

  1. прізвище, ім'я, по - батькові;

  2. номери засобів зв'язку (телефон, e - mail та ін.)

  3. деталі замовлення: товар, його параметри, кількість, номер замовлення;

  4. дані логістичної компанії для доставки замовлення

  5. поштова адреса для доставки замовлення;

  6. платіжні реквізити (номер банківської карти, ім’я власника карти) у разі повернення товару.

 

3.1.  При оплаті товару безготівковим способом, платіжний сервіс, доступ до якого надається через Сайт, може вимагати надання додаткової інформації, яка необхідна для опрацювання та проведення платежу (зокрема, але не обмежуючись, номер банківської карти, строк дії карти, CVV2 код, ім’я власника карти, тощо). Продавець не має доступу до таких персональних даних, не збирає та не обробляє їх. Споживач несе відповідальність за ознайомлення з правилами збору та обробки персональних даних відповідного платіжного сервісу. Будь-який запит стосовно цих персональних даних повинен бути направлений платіжному сервісу.

4. Продавець використовує файли cookies та аналогічні технології для відстеження функціонування Сайту та активності споживача при його відвідуванні. Файли cookies – це невеликі текстові файли, які надсилаються у веб-переглядач (інтернет-браузер) із Сайту та зберігаються на пристрої Продавця. Споживач може налаштувати свій веб-переглядач та відмовитися від всіх файлів cookies або вказати, коли файли cookies можуть надсилатися.

5. Положення цієї Політики поширюються також на порядок збору і обробки інформації, що прямо не визначена у цій Політиці, щодо якої є згода споживача чи інша підстава обробки відповідно до чинного законодавства.

 IV. ПРАВА СПОЖИВАЧА

  1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, обробки, зберігання та використання має право:

1.1. Знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки;

1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

1.3. На доступ до своїх персональних даних;

1.4. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

1.5. Пред'являти вмотивовану вимогу Продавцю із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

1.6. Пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

1.7. На захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

1.8. Застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

1.9. Вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

1.10. Відкликати згоду на обробку персональних даних.

2. Споживач має право пред’явити вмотивовану вимогу щодо заборони обробки своїх персональних даних (їх частини) та (або) зміни їх складу/змісту. Така вимога розглядається Продавцем впродовж 10 днів з моменту отримання. Вимога щодо заборони обробки персональних даних повинна містити прізвище, власне ім’я та по батькові особи, його місце проживання, засоби зв’язку (номер телефону та електронну пошту), конкретні персональні дані та законні підстави для заборони їх подальшої обробки Продавцем. 

2.1. Якщо за результатами розгляду такої вимоги виявлено, що персональні дані споживача обробляються незаконно, Продавець припиняє обробку відповідних персональних даних (їх частини) та інформує про це споживача.

2.2. У разі якщо вимога не підлягає задоволенню або зміст вимоги не відповідає положенням пункту IV.2. Політики, споживачу надається вмотивована відповідь стосовно відсутності підстав для її задоволення.

3. Вимоги Покупця надсилаються в електронній формі на адресу електронної пошти: navidstanipotsilunku@gmail.com.

V. РЕКЛАМА І АНАЛІТИКА

1. Продавець має право залучати третіх сторін для надання послуг з підтримки Сайту. Ці треті сторони можуть використовувати різні ідентифікатори для збору інформації, в тому числі, унікальні ідентифікатори пристроїв, програмного забезпечення, інформацію про використання, в тому числі інформацію, викладену в пунктах II.3. цієї Політики. Ця інформація може бути використана Продавцем та іншими сторонами, окрім цілей, визначених вище, для визначення популярності певного Товару, забезпечення контекстної та іншої реклами, для кращого розуміння поведінки Покупця на Сайті.

VI. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ

1. Продавець забезпечує впровадження розумних організаційних та технічних заходів з метою захисту персональних даних споживача від випадкових втрат або знищення, незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до персональних даних.

2. Продавець не несе жодної відповідальності за випадкову втрату чи знищення персональних даних, що пов’язані з вразливістю програмного забезпечення чи телекомунікаційних каналів, які використовує споживач.

3. Кожен із працівників Продавця користується доступом лише до тих персональних даних, що необхідні йому для виконання трудових обов’язків.

4. Видалення та знищення персональних даних здійснюється у спосіб, що виключає подальшу можливість поновлення таких персональних даних.

VII. ЗВ’ЯЗОК З ПРОДАВЦЕМ

1. Споживач має право звернутися із запитаннями щодо цієї Політики або клопотаннями про надання додаткової інформації щодо порядку обробки персональних даних у будь-який час, надіславши відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: navidstanipotsilunku@gmail.com .

2. Покупець має право подати клопотання оновити, виправити або видалити інформацію про себе, що була надана ним під час оформлення Замовлення та/або була отримана Продавцем в інший спосіб, надіславши відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: navidstanipotsilunku@gmail.com.